Οι Ενώσεις Αποστράτων προς τον Υ.ΕΘ.Α.

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Οι Ενώσεις Αποστράτων προς τον Υ.ΕΘ.Α.

apofoitoi
Διαχειριστής
Αυτή η ανάρτηση ενημερώθηκε στις .
 
Αριθ.πρωτ.193                                                                


ΠΡΟΣ :  ΥΕΘΑ κο Δ.Αβραμόπουλο
ΚΟΙΝ  :  ΑΝΥΕΘΑ κα Φ.Γεννηματά
             ΥΦΕΘΑ κο Ι.Λαμπρόπουλο
             Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ.Κωσταράκο
             Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά Σ.Ξ.
             Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε.Αποστολάκη Π.Ν.
             Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε.Τουρνά Π.Α.

ΘΕΜΑ : Θέματα Αποστράτων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

1.-Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα οικονομικά θέματα που αφορούν τους Αποστράτους επιθυμούμε να σας συναντήσουμε άμεσα , για να σας τα εκθέσουμε και να μας δώσετε έγκυρες και υπεύθυνες απαντήσεις. Τα κύρια θέματα  είναι τα ακόλουθα :
α.-Δικαίωση από το ΣτΕ
Ενώ είχαμε την διαβεβαίωση από Κυβερνητικά Στελέχη οτι οι Αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ και ειδικότερα η υπ.αριθ. 2193/2014 ,  που αφορά τους Αποστράτους  θα τηρηθούν , εν τούτοις και ο κύριος Πρωθυπουργός  από την Δ.Ε.Θ , αλλά σύσσωμος ο Τύπος αναφέρει οτι δεν πρόκειται να εφαρμοσθούν πλήρως αυτές , αλλά  κατά τα Μ.Μ.Ε. επικαλούμενα πηγές του ΥΠ.ΟΙΚ. στο 40%-50% των δικαιουμένων.
Το Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας του Ν.3088/2002 , στο οποίο σημειωτέον μετείχε και ο Πρόεδρος του ΣτΕ κος Σ.Ρίζος με την υπ.αριθ. 12/2014 της 11-09-2014 απόφασή του , δεν αφήνει περιθώριο για παρερμηνεία στο σκεπτικό των εν λόγω Αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ. Το εν λόγω Τριμελές Συμβούλιο δίνει ερμηνεία στις ενδεχόμενες αμφισβητήσεις των Αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ και αποφαίνεται σαφώς οτι οι μισθοί των εν ενεργεία θα πρέπει να επανέλθουν στην κατάσταση της 31-07-2012 , και ουχί σε κατώτερο επίπεδο από αυτήν , ακόμη και  εάν εφαρμοσθεί νέο μισθολόγιο.
Ο Διευθυντής του ΓΕΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ σε συνάντησή του με τους Προέδρους των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών , παρουσίασε νέο μισθολόγιο των Στρατιωτικών , που κατά την διαβεβαίωσή του αγγίζει τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ , γεγονός που διαψεύδεται από τις εξελίξεις.
Οι Απόστρατοι έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις από όλους , οι συντάξεις τους έχουν μειωθεί μέχρι 60% , ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τα Μερίσματα που χορηγούν τα Μετοχικά Ταμεία.
Επισημαίνουμε οτι με βάση τον Ν. 4093/2012 , οι Απόστρατοι πέραν των μεγάλων μειώσεων που υπέστησαν , λόγω προσαρμογής των συντάξεών τους στους μισθούς των εν ενεργεία , υπέστησαν επί πλέον και άλλο 15%-20% στο σύνολο των αποδοχών τους.
Το Γ.Λ.Κ. σκόπιμα , κατά την άποψή μας ανεβάζει το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ στα περίπου 350 εκ.Ε , ώστε να προφασισθεί αδυναμία καταβολής των και να δημιουργήσει τον λεγόμενο “ κοινωνικό αυτοματισμό“. Η άποψή μας βασίζεται στο γεγονός οτι στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Πίνακας 4  για το έτος 2013 είχαν προβλεφθεί περικοπές 144 εκ.Ε.( 78 εκ.Ε για τους εν ενεργεία και 66 εκ.Ε για τους Αποστράτους-δηλαδή τα 2/3 του συνολικού ποσού των 99,7 εκ.Ε που προεβλέπετο για τις συντάξεις των ειδικών μισθολογίων ).Εάν τα 144 εκ.Ε έγιναν 350 εκ.Ε. , τότε αυτό σημαίνει οτι το ΥΠ.ΟΙΚ. μας εκράτησε περισσότερα αυτών που  έπρεπε , άρα υπάρχει ακόμη ένας λόγος επιστροφής στην κατάσταση της 31-07-2012
β.-Μετοχικά Ταμεία
Τα Μετοχικά Ταμεία έχουν αναστείλει την καταβολή εφ άπαξ , αναμένοντα την επεξήγηση της ρήτρας του “αξιόμαχου” και αυτό επηρεάζει και πολλούς αποστράτους που δεν το έχουν λάβει ακόμη

2.-Σε περίπτωση μη δικαίωσής μας θα αναγκασθούμε , πέραν των άλλων , να εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα.
3.-Μετά την ενημέρωσή σας , θα επιθυμούσαμε να συναντήσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό , που ο ίδιος κατά την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε μαζί του την 11-02-2013 , υποσχέθηκε οτι θα μας συναντήσει εκ νέου , αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα.


Υποστράτηγος  Σ.Ξ.ε.α.       Ε.Δανιάς     Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Σ.Ξ.  ε.α.     Κ.Σκαρμαλιωράκης   Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ.Ιατρίδης                    Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α.Ι.Κρανιάς                 Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

                                               Για την ακρίβεια
                                Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού
                       
             Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς –Πρόεδρος της ΕΑΑΝ