Οι πικρές αλήθειες για το νομοσχέδιο περί προαγωγών των στελεχών ΕΔ

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Οι πικρές αλήθειες για το νομοσχέδιο περί προαγωγών των στελεχών ΕΔ

apofoitoi
Διαχειριστής
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε την πρωτοβουλία εκπόνησης σχεδίου νόμου και, όπως το ίδιο αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση, αποσκοπεί σε μία σύγχρονη και μακρόπνοη προοπτική θεώρηση του πλαισίου εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο... επί του παρόντος αποτυπώνεται στον νόμο 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Το πρώτο θέμα στο νέο σχέδιο νόμου είναι να βάλει τέλος στην έξοδο των στελεχών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων κάτω των 58 ετών στη σύνταξη. Είναι βέβαιο ότι κανείς δεν θέλει οι φορολογούμενοι να πληρώνουν νέους σε ηλικία συνταξιούχους και ότι κανείς δεν θέλει να βλέπει ανενεργό ένα από τα πιο παραγωγικά δυναμικά της χώρας. Η αύξηση στα 58 έτη έχει σίγουρα θετικό αντίκτυπο στην αντίληψη του Έλληνα πολίτη, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη τη νεαρή ηλικία εισόδου του προσωπικού (18 έτη), το οποίο θα συμπληρώνει με αυτόν τον τρόπο αναγκαστικά 40 χρόνια υπηρεσίας.

Σημαντικό θέμα στο νέο σχέδιο νομού είναι και οι προστιθέμενες νέες κρίσεις του «διατηρητέου υπό προαγωγή», του «προακτέου στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό» και του «μη προακτέου στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό».

Αναλυτικά, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό κρίνονται οι αξιωματικοί του άρθρου 32 του προσχεδίου, οι οποίοι κατά την κρίση των συμβουλίων κρίσεων κρίνονται κατάλληλοι για την προαγωγή τους στον επόμενο σε αποστρατεία βαθμό, ενώ μη προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό κρίνονται οι αξιωματικοί των διατάξεων του άρθρου 32 του προσχεδίου, οι οποίοι κατά την κρίση των συμβουλίων κρίσεων δεν κρίνονται κατάλληλοι για την προαγωγή τους στον επόμενο σε αποστρατεία βαθμό. Η κρίση του «διατηρητέου υπό προαγωγή» προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στα στελέχη, διότι πιθανόν να συνδυάζει το «πάγωμα» των μισθολογικών προαγωγών με την εισαγωγή των μισθολογικών κλιμακίων, η οποία θα αναγκάζει τα στελέχη σε πολύχρονη αναμονή και αβεβαιότητα σε ότι έχει να κάνει με τις προαγωγές τους και κατά συνέπεια με τις αυξήσεις των μισθών τους.

Επίσης, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται ο τρόπος μοριοδότησης των κριτηρίων προαγωγών, προκειμένου να εξαχθεί κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ο αριθμός των αξιωματικών οι οποίοι κρίνονται ως «προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή» βαθμού Αντισυνταγματάρχη και Συνταγματάρχη για την κάλυψη του νέου προβλεπόμενου ποσοστού 30%. Αλληλένδετες με τα ανωτέρω είναι και οι προαγωγές των στελεχών, οι οποίες πλέον θα συνδέονται άμεσα με τις νομοθετημένες οργανικές θέσεις.

Όσον αφορά τις αξιολογήσεις, και σε αυτό το σχέδιο νόμου είναι εμφανής η έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων στις αξιολογήσεις όλων των βαθμίδων των στελεχών και δεν θεσπίζονται ποσοτικά (μετρήσιμα) κριτήρια, που θα δημιουργήσουν την απαραίτητη ομπρέλα αξιοκρατίας-ασφάλειας για τα άξια στελέχη, ώστε να αποδυναμώσουν τις κομματικές παρεμβάσεις και να σταματήσουν το απαράδεκτο φαινόμενο στελέχη να αποστρατεύονται με τα ίδια κριτήρια-στοιχεία και σε επανάκρισή τους να διορθώνονται τα στοιχεία και οι ίδιοι να προάγονται.

(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 01/11/2014 – ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ταξιάρχου ε.α. Χρήστου Κουτσογιαννόπουλου)