Η ψηφιοποίηση στη Στρατολογία, θα φέρει θετικά αποτελέσματα

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Η ψηφιοποίηση στη Στρατολογία, θα φέρει θετικά αποτελέσματα

apofoitoi
Διαχειριστής
Πρώτο όφελος η μείωση των χρόνων διεκπεραίωσης

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ στόχος της Διευθύνσεως Στρατολογίας του ΓΕΕΘΑ είναι, με την εισαγωγή ενός απόλυτα αυτοματοποιημένου συστήματος και με τα αρχεία πλήρως ψηφιοποιημένα να είναι... δυνατόν οι ενδιαφερόμενοι να εξυπηρετούνται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλες τις στρατολογικές υπηρεσίες της χώρας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, χρειάζονται ακόμη μελέτες που έχουν να κάνουν με τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, ώστε να γίνει η ανάλογη οργάνωση των στρατολογικών υπηρεσιών. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος ορισμένες να υπολειτουργούν και άλλες να μην προλαβαίνουν.

Ήδη όμως, αφού ολοκληρωθεί η διασύνδεση με τις δικτυακές πύλες άλλων δημόσιων υπηρεσιών (και... κυρίως με την πύλη Ερμής του υπουργείου Εσωτερικών), έργο που θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ΕΣΠΑ τα πρώτα θετικά αποτελέσματα θα γίνουν φανερά τόσο στην υπηρεσία όσο και στους συναλλασσόμενους πολίτες.

Τα στατιστικά

Το πρώτο άμεσο αποτέλεσμα θα είναι η συνολική μείωση των χρόνων διεκπεραιώσεως των υποθέσεων των πολιτών, που συνεπάγεται και μείωση του όγκου εργασιών των στρατολογικών υπηρεσιών. Παράλληλα αυτοματοποιούνται και άλλες διαδικασίες που είναι σήμερα χρονοβόρες, όπως ο υπολογισμός στατιστικών στοιχείων. Να σημειωθεί ότι με τα σημερινά μειωμένα επίπεδα στρατιωτικού προσωπικού η ταχεία έκδοση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων είναι πολύτιμη τόσο για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και για το ΓΕΕΘΑ δεδομένου μάλιστα ότι διανύουμε φάση ουσια­στικής αναδιοργανώσεως των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο μεταξύ, με την κεντρική τήρηση και τη διαχείριση των στοιχείων όλων των στρατευσίμων επιτυγχάνονται καλύτερος και αποτελεσματικότερος εσωτερικός έλεγχος, μείωση των δαπανών λειτουργίας, απλούστευση πολλών σύνθετων διαδικασιών και ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού της Στρατολογίας.

Την ίδια στιγμή, προκύπτει τεράστιο όφελος για το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, με τον οποίο θα υπάρχει διαλειτουργικότητα. Αρκεί να αναφερθεί ότι τα στρατολογικά στοιχεία που ζητούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία για τον υπολογισμό και την έκδοση συντάξεων θα είναι εφεξής αυτόματα στη διάθεσή τους. Αρκεί βέβαια τα ίδια τα Ταμεία να έχουν την οργάνωση και την υποδομή να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα.