ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αναπροσαρμογή επιδόματος εξομάλυνσης

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αναπροσαρμογή επιδόματος εξομάλυνσης

apofoitoi
Διαχειριστής
 • Με αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ως αντισυνταγματική η χορήγηση του προσαυξημένου επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (λόγω ύπαρξης προστατευομένων μελών - τέκνων) στον ένα μόνο εκ των γονέων, στην περίπτωση που αμείβονται και οι δύο με βάση το ειδικό μισθολόγιο του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

• Σε συμμόρφωση προς την εν λόγω απόφαση με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014 καταργήθηκε η παραπάνω διάταξη αναδρομικά από 01-08-2012 καθιστώντας δικαιούχους του προσαυξημένου επιδόματος εξομάλυνσης και τους δύο γονείς – στελέχη.

• Οι  αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες και οι Διευθύνσεις Μηχανογράφησης  των Φενικων Επιτελείων (Γρ. Μισθοδοσίας) θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες τόσο για την αναπροσαρμογή του δικαιούμενου ποσού όσο και για την καταβολή των αναδρομικών που προκύπτουν.

Υ υπενθυμίζουμε ότι το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών μετά την δημοσίευση του Ν. 4307/2014 αναπροσαρμόστηκε ως εξής:

• Για τους άγαμους από 100,00€ στα 105,86 €
• Για τους εγγάμους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, από 150,00€ σε 159,61 €.
• Για εγγάμους ή διαζευγμένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή αγάμους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, από 200,00€ σε 212,94 €.