ΣΤΕ: Αντισυνταγματικός ο αποκλεισμός γυναικών από μάχιμες θέσεις στο στρατό

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

ΣΤΕ: Αντισυνταγματικός ο αποκλεισμός γυναικών από μάχιμες θέσεις στο στρατό

apofoitoi
Διαχειριστής
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα κρίνει εν τέλει αν οι γυναίκες επαγγελματίες οπλίτες του Στρατού Ξηράς μπορούν να καταταγούν και σε επιχειρησιακές - τεχνικές θέσεις και όχι μόνο σε ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης, όπως προέβλεπε ο νόμος που ίσχυε μέχρι το 2007. Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει δυο γυναίκες, οι οποίες υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις την διετία 2005-2006...
επειδή κρίθηκαν ακατάλληλες λόγω φύλου καθώς οι ειδικότητες αυτές προβλέπονταν μόνο για άνδρες. Το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ με τις υπ΄αριθμ. 162 και 163/2015 αποφάσεις του έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 1 του νόμου 2936/2001 με την οποία προβλέπεται η κατάταξη των γυναικών Επαγγελματιών Οπλιτών μόνο σε ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης και ο αποκλεισμός τους από το σύνολο των επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων. Ωστόσο, λόγω σπουδαιότητας το θέμα θα κριθεί από την Ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου.