ΖΗΤΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι.Ε.Ε ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ.

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

ΖΗΤΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι.Ε.Ε ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ.

apofoitoi
Διαχειριστής
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
(ΠΟΣΚΕ)
ΚΑΥΚΑΣΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 11362
ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854
Email: poske2013@gmail.com
Δνση Επικοινωνίας : Χαρ.Τρικούπη 12 Ηλιούπολη                    
                                                                                                                                                        Αθήνα 04/03/2015
               
Προς: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
            κ. Κόντο Δημήτριο
            Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών
            κ. Μπαρούς Κων/νο

ΘΕΜΑ: ΖΗΤΟΥΜΕ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  Ι.Ε.Ε ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ         ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ.

Αγαπητοί κύριοι,

      Μετά και τις επιστολές του ΠΙΣ, ΙΣΑ αλλά και άλλων φορέων της Ιατρικής κοινότητας έχετε ενημερωθεί για το μείζον θέμα που έχει προκύψει από την αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών και παρακράτησης φόρου του έτους 2014. Τα εν λόγω σημειώματα δεν ανταποκρίνονται στα ορθά και συμψηφίζουν οφειλές του ΕΟΠΥΥ με το αναλογούν Clawback και Rebate ανά πάροχο υγείας.
     Ενημερωθήκαμε από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ ότι αυτό είναι σύμφωνα με τον νόμο και μετά τον συμψηφισμό αποδίδονται οι παρακρατηθέντες φόροι. Σε ερώτηση μας ότι δεν έχει γίνει η τελική εκκαθάριση αφού εκκρεμούν  οι εκθέσεις των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών(ΙΕΕ) μας εδόθει η απάντηση ότι η όποια διαφορά προκύψει μετά τον τελικό έλεγχο θα καλυφθεί με την έκδοση αντίστοιχων τιμολογίων.
     Ως προς την άποψη αυτή θα θέλαμε λοιπόν να πληροφορηθούμε αν η ανωτέρω ενέργεια είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα από το φορολογικό καθεστώς και γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα ο έλεγχος από τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες γεγονός που αν είχε γίνει δεν θα υπήρχε οποιαδήποτε φορολογική εκκρεμότητα.
     Είναι γνωστό ότι η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον ΕΟΠΥΥ και τις Ι.Ε.Ε καθόσον οι Ενώσεις μέλη μας έχουν υπογράψει συμβάσεις από τον Μάιο του 2014 και υπήρχε η διαβεβαίωση και του πρώην Υπουργού Υγείας ότι έως τέλη Οκτωβρίου 2014 θα είχε τελειώσει ο έλεγχος  για να γίνουν έγκαιρα οι συμψηφισμοί.
      Τέλος θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι τα σημειώματα που έχουν εκδοθεί περιέχουν λανθασμένα το Clawback του α’ εξαμήνου του 2014 αφού δεν έχει ληφθεί πρώτα υπόψιν το ατομικό όριο ανά πάροχο,  όπως ορίζει ο νόμος από 1/1/2014 και δεν έχει επίσης εκδοθεί το Clawback του β’ εξαμήνου.
Καλούμε λοιπόν να εκδώσετε άμεσα τα ορθά σημειώματα, λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και θα είμαστε σε ετοιμότητα για διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών μας.