Θεώρηση των βιβλιαρίων υγειονοµικής περίθαλψης των Στρκών και µελών οικογενείας τους

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Θεώρηση των βιβλιαρίων υγειονοµικής περίθαλψης των Στρκών και µελών οικογενείας τους

apofoitoi
Διαχειριστής
Σας γνωρίζουµε, ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων υγειονοµικής περίθαλψης των Στρκών και µελών οικογενείας τους, ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, για το έτος 2015, θα πραγµατοποιηθεί από 16 Μαρ έως και 3 Απρ 2015, όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α».

Υπόψη ότι, µετά το πέρας της θεώρησης, ουδεµία αναγραφή, έγκριση,
εκτέλεση και έκδοση εντολών βιβλιαρίου υγείας θα γίνεται από τα αρµόδια όργανα υγειονοµικής περίθαλψης (θεράποντες και ελεγκτές ιατροί - οδοντίατροι, Στρκά Νοσοκοµεία - Φαρµακεία και Ε∆ΥΠ/Σχηµατισµών), εάν δεν υπάρχει το σχετικό αποδεικτικό θεώρησης. Για τα βιβλιάρια υγείας που θα εκδοθούν µετά την 1 Μαρ 2015 δεν απαιτείται σχετική θεώρηση για το 2015.
Ολοκληρο το ενημερωτικό απο ΓΕΣ/ΔΥΓ
BIBLIARION_YGEIAS_THEORHSH_2015.pdf