Τριετούς φοίτησης όλες οι Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Τριετούς φοίτησης όλες οι Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

apofoitoi
Διαχειριστής

 Τριετούς φοίτησης θα γίνουν όλες οι Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών από το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ήδη εκδόθηκε η πρώτη τροποποιητική απόφαση του κανονισμού της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας για την αύξηση των ετών φοίτησης από δύο σε τρία έτη (ΦΕΚ 699Β/24-04-2015: Τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΤΥΑ (ΚΠΑ Β-21/90/ΓΕΑ). Συγκεκριμένα προστίθεται μια ακόμα ειδικότητα αυτή της πληροφορικής ενώ η διάρκεια φοίτησης στη σχολή από δυο έτη αυξάνεται σε τρία έτη γεγονός που επιβεβαίωσε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Παρατίθεται το σχετικό χωρίο: Στην παράγραφο «1» του άρθρου «49» η φράση «...δύο χρόνια.» αντικαθίσταται με τη φράση «...τρία (3) έτη». Το άρθρο 49 (ΦΕΚ 36Β/1990), παράγραφος 1 ανέφερε ότι η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι δυο χρόνια) .

Στο επόμενο διάστημα αναμένονται σχετικές αποφάσεις και για τις υπόλοιπες Σχολές Υπαξιωματικών (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΥΔ). Ο χρόνος ανακοίνωσης των εν λόγω αποφάσεων θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει εντολή όλες οι ΑΣΣΥ το Σεπτέμβριο του 2015 να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ώστε να αυξηθούν τα έτη φοίτησης.

Εγκύκλιος Στρατιωτικών Σχολών

Όσον αφορά στην εγκύκλιο των στρατιωτικών σχολών σήμερα αναμένεται η υπογραφή από τον υπουργό Οικονομικών και θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε να ανακοινωθεί εντός των ημερών.