Προς: Μετοχικά ταμεία και Ενώσεις Αποστράτων.Πρόταση για αύξηση εσόδων ΜΤΣ

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Προς: Μετοχικά ταμεία και Ενώσεις Αποστράτων.Πρόταση για αύξηση εσόδων ΜΤΣ

apofoitoi
Διαχειριστής
Από το blog του συανδέλφου και καλού φιλου Ελ. Παναγιωτιδη Πρόταση για αύξηση εσόδων ΜΤΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΚΟΙΝΗΣ  ΚΑΡΤΑΣ
                                              ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ  
Την πρόταση  προς το ΜΤΣ του συναδέλφου Κου Δασκαλόπουλου που όμως δεν έτυχε της απαιτούμενης προσοχής.

<Θα ήθελα να  προτείνω όπως  διερευνηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης των πόρων των μετοχικών μας ταμείων με την συγκεντρωτική έκδοση πιστωτικών-χρεωστικών  καρτών τύπου affinity cards (πχ VISA-MASTERCARD), από τις τράπεζες μισθοδοσίας, με επιστροφή ποσοστού από τις πραγματοποιούμενες αγορές (αλυσίδες super markets, πρατήρια καυσίμων, ειδών ένδυσης, διασκέδαση κα) στο αντίστοιχο ταμείο. Ο αριθμός των πάσης φύσεως μετόχων και μερισματούχων σε συνδυασμό με τον όγκο των μηνιαίων συναλλαγών τους εγγυάται ένα εντυπωσιακό έσοδο στα ταμεία χωρίς να επιβαρύνει το δημόσιο την κοινωνία ή εμάς τους ίδιους και κατ; επέκταση χωρίς  να προκαλέσει αντιδράσεις. Με το σχεδιαζόμενο από την κυβέρνηση μέτρο ηλεκτρονικών συναλλαγών-πληρωμών των εξόδων μας , το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας θα έχει πια την δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών και το σύνολο των Ελλήνων (κατ΄ επέκταση και των μετόχων-μερισματούχων ) θα συναλλάσσεται ηλεκτρονικά. Έτσι δεν θα πηγαίνει χαμένο ούτε ένα ΕΥΡΩ από τις πανελλαδικά πραγματοποιούμενες οικογενειακές μας δαπάνες . Με την επιφύλαξη κάθε τεχνικού ή νομικού κωλύματος θα μπορούσε αφού αξιολογηθεί εκ μέρους σας να συμπεριληφθεί στις υπόλοιπες προτάσεις σας για το θέμα της επιβίωσης των ταμείων.>

εα Σχης(ΕΠ) Δημήτριος Δασκαλόπουλος

Παράδειγμα κάρτας ε.ε και εα μελών ΜΤΣ
Παράδειγμα κάρτας ε.ε και εα μελών ΜΤΝ
Παράδειγμα κάρτας ε.ε και εα μελών ΜΤΑ

Τώρα που τα πράγματα πραγματικά δυσκόλεψαν πιστεύω ότι είναι η καταλληλότερη  στιγμή να δούμε πιο αποφασιστικά και να προχωρήσουμε στην δημιουργία και έκδοση Πιστωτικής- χρεωστικής  Κάρτας
                              
 Έκδοσης κοινής (ΣΞ,ΠΝ,ΠΑ)πιστωτικής - χρεωστικής κάρτας (κατ’ αντιστοιχία των καρτών που κυκλοφορούν όπως η DYNAMIC και άλλες) σε τράπεζα που θα προσφέρει το καλύτερο πακέτο.   
Τα έσοδα να ελέγχονται  από επιτροπή η οποία θα είναι κοινής αποδοχής και θα τα διαθέτει αναλογικά στα Μετοχικά ταμεία(Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού,  κλπ). 
Στην περίπτωση που αποφασιστεί να γίνουν ξεχωριστές για τον κάθε κλάδο ,όπως το παράδειγμα, τα έσοδα να αποδίδονται ανάλογα.
Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με λογαριασμό  μισθοδοσίας, και τα ΜΤ να βάζουν ζεστό χρήμα στα ταμεία τους .
Βασική προϋπόθεση η διασφάλιση των χρημάτων των συναδέλφων και ο συνεχείς έλεγχος και η διαφάνεια. 
Δικλείδες ασφαλείας έτσι ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση στον λογαριασμό, εκτός της επιτροπής, η οποία θα ελέγχεται αυστηρά.