Τι άλλαξε με τα όρια ηλικίας στο Δημόσιο ? Ποιό καθεστώς καταργήθηκε ?

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Τι άλλαξε με τα όρια ηλικίας στο Δημόσιο ? Ποιό καθεστώς καταργήθηκε ?

apofoitoi
Διαχειριστής


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4369/16 τροποποιήθηκε το άρθρο 155 του Υπαλληλικού Κώδικα καταργώντας την απόλυση λόγω 35ετίας και διατηρώντας μόνο την αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας (συμπλήρωση  67ου έτους)

Με βάση τα παραπάνω από 27-2-2016 οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού υποχρεώνονται να προβούν άμεσα στην ενημέρωση των υπαλλήλων τους , οι οποίοι με τις προισχύουσες διατάξεις του 155 ΥΚ θα απολύονταν αυτοδίκαια , ότι έχουν δικαίωμα παραμονής.

Τονίζεται ότι δεν καταργείται το δικαίωμα παραίτησης του υπαλλήλου, απλά δίνεται η δυνατότητα με σχετική αίτηση να παραμένουν  στην Υπηρεσία μέχρι την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους κατόπιν γνωμοδότησης περί υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιακών συμβουλίων και αποδοχής της γνωμοδότησης από τον Υπουργό ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης.