Κατανομή Στρατιωτικών - Αστυνομικών - Πυροσβεστικής Σχολών στο νέο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015-16 (ΠΙΝΑΚAΣ)

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Κατανομή Στρατιωτικών - Αστυνομικών - Πυροσβεστικής Σχολών στο νέο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015-16 (ΠΙΝΑΚAΣ)

apofoitoi
Διαχειριστής
Πολλοί είναι οι φετινοί υποψήφιοι που ζητούν να μάθουν το πώς κατανέμονται οι Στρατιωτικές σχολές, καθώς και οι σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής στο μηχανογραφικό του νέου συστήματος πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι μαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέμβριο στη Γ' Λυκείου. Τονίζεται ότι οι σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής εντάχθηκαν σε 3 από τα 5 επιστημονικά πεδία. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές και των τριών ομάδων προσανατολισμού έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στα εν λόγω τμήματα. Όσον αφορά τις Στρατιωτικές σχολές οι περισσότερες είναι ενταγμένες στο 2ο πεδίο Θετικών – Τεχνολογικών σπουδών. Δεν υπάρχουν Στρατιωτικές σχολές στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης.


http://staratalogia.blogspot.gr/