ΓΕΣ: Παράταση Θεώρησης Βιβλιαρίων Υγείας Έτους 2015

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

ΓΕΣ: Παράταση Θεώρησης Βιβλιαρίων Υγείας Έτους 2015

apofoitoi
Διαχειριστής

Σας γνωρίζουμε, ότι για την εξυπηρέτηση των εναπομεινάντων στελεχών που δεν προέβηκαν στη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας έτους 2015, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής πύλης διαδικτυακών υπηρεσιών του ΓΕΣ, για τη λήψη και εκτύπωση του εντύπου καθώς και των αποδεικτικών θεώρησης, από 27 Απρ 2015 έως και 10 Μαϊ 2015.