Αύξηση 36,29% στο «Επίδομα Παραμεθορίου» των Στρατιωτικών αλλά και στην αποζημίωση όσων συμμετέχουν σε ασκήσεις κ.λ.π.

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Αύξηση 36,29% στο «Επίδομα Παραμεθορίου» των Στρατιωτικών αλλά και στην αποζημίωση όσων συμμετέχουν σε ασκήσεις κ.λ.π.

apofoitoi
Διαχειριστής
Γνωρίζεται στα μέλη μας, ότι αυξάνεται από 29,35€ σε 40,00€ η ημερήσια αποζημίωση για τις δαπάνες των μετακινουμένων, σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου του Υ.Ο που δόθηκε σε διαβούλευση. Με την αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης, κατά 36,29%, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας το Στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί ή είναι απόσπασμένο στο Νομό Έβρου και στα παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου (πλην Κρήτης) ως και το Στρατιωτικό Προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, που υπηρετεί ή τυγχάνει αποσπασμένο στα νησιά Σκύρο, Μύκονο και Θήρα και λαμβάνει  με διαταγή των επιτελείων παγίως τέσσερις (4) ημέρες αποζημίωση εκτός έδρας τον μήνα, θα του εγκρίνονται 160,00€ αντί για 117,40€ (μεικτά). Συνολικά δηλαδή για 12 μήνες θα εγκρίνεται το ποσό των 1.920,00 € από 1.408,80 που είναι σήμερα. Διευκρινίζεται ότι με ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υ.Ο. το παραπάνω ποσό είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011, παρά μόνο σε κρατήσεις υπέρ των Ταμείων Αλληλοβοήθειας των Στρατιωτικών των Οικείων Κλάδων.

Η παραπάνω αύξηση θα προκύψει από το άρθρο 8 του ΠΔ 200/1993 «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.» όπου προβλέπεται ότι το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας καθορίζεται με τον ισχύοντα εκάστοτε νόμο περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Γεννιέται το ερώτημα αν θα προλάβουν οι Στρατιωτικοί να λάβουν την αύξηση 36,29% που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών ή θα τους προλάβει η απόφαση του ΥΠΕΘΑ κ. Πάνου Καμμένου, όπου εδώ και 4μήνες έχει υπογράψει απόφαση που εντάσσει τις 4ΗΕΕ ως επίδομα παραμεθορίου στις μηνιαίες αποδοχές. Ευελπιστούμε όταν θα καταβληθεί το επίδομα στο μισθό να είναι στο ίδιο ύψος με το ποσό των 4ΗΕΕ.

 Υπενθυμίζεται ότι αυτή η απόφαση ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί-εφαρμοσθεί και ότι το αντίστοιχο επίδομα παραμεθορίου που δίνεται στους δημόσιους υπαλλήλους, με το άρθρο 15 του Ν.4024/2011, ανέρχεται στο ποσό των 100€.

Η αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης θα επηρεάσει και τους στρατιωτικούς, που συμμετέχουν με οργανικό τμήμα σε ασκήσεις, που έχουν προγραμματισθεί από τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τους στρατιωτικούς που συμμετέχουν σε ειδικούς πλόες, που καθορίζονται με ειδικές Διαταγές του ΓΕΝ, όπου και δικαιούνται τα δύο τρίτα (2/3) της ημερήσιας αποζημίωσης. Δηλαδή το ποσό θα αυξηθεί για κάθε ημέρα εκπαίδευσης από 19,58€ σε 26,66€. Για τις αυθημερόν μετακινήσεις, όπως επισημάναμε, εάν εφαρμοσθεί το όριο των 160χλμ από 60χλμ  που είναι σήμερα τότε στην πράξη θα καθίσταται ανέφικτη η καταβολή της αυξημένης ημερήσιας αποζημίωσης.
http://www.espeth.gr/