Οικονομική Επιθεώρηση του NRDC-GR από το Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτών του ΝΑΤΟ </h3>

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
1 μήνυμα Επιλογές
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Οικονομική Επιθεώρηση του NRDC-GR από το Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτών του ΝΑΤΟ </h3>

apofoitoi
Διαχειριστής


Ο Πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Ελεγκτών του ΝΑΤΟ (ΙΒΑΝ) Δρ. Χαρίλαος Χαρίσης, επικεφαλής κλιμακίου του ΙΒΑΝ, πραγματοποίησε οικονομική επιθεώρηση του NRDC-GR  στη Θεσσαλονίκη από 16-20 Φεβρουαρίου 2015. Η οικονομική επιθεώρηση αφορούσε τα οικονομικά έτη 2010-2014.

Στη διάρκεια της παραμονής του στο NRDC-GR ο Πρόεδρος του IBAN ενημερώθηκε για την αποστολή και την οργάνωση του NRDC-GR και ειδικά των οικονομικών υπηρεσιών του από τον Ταξίαρχο Στυλιανό Σεργεντάνη (DCOS Support), τον Συνταγματάρχη Γεώργιο Ράτσικα (ACOS G8, FIN.CON) και τα στελέχη του G8.
Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση με τον Υποστράτηγο Δημήτριο Καλογερόπουλο (COS) και συζητήθηκαν εκτενώς τα θέματα του ελέγχου του ΙΒΑΝ και η σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων οικονομικών υπηρεσιών του NRDC-GR κατά την ελεγχόμενη περίοδο.

Ο Πρόεδρος του ΙΒΑΝ έγινε δεκτός από τον Διοικητή του Γ’ ΣΣ και επικεφαλής του NRDC-GR Αντιστράτηγο Ηλία Λεοντάρη (COM) τον οποίο ευχαρίστησε για την άρτια προετοιμασία και τη διευκόλυνση που παρασχέθηκε σε όλη τη διάρκεια του ελέγχου, τόσο κατά τη φάση της προετοιμασίας του όσο και κατά τη φάση της εκτέλεσής του. Επίσης, του εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το  πολύ υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων οικονομικών υπηρεσιών από τα στελέχη του G8 και την υψηλή κατάρτισή τους μέσω και των  συνεχών εκπαιδεύσεών τους. Τέλος, ο Πρόεδρος του ΙΒΑΝ συνεχάρη τον Διοικητή του NRDC-GR για τη απόλυτα επιτυχή μετάπτωση στο νέο λογιστικό σύστημα κατά την τελευταία χρονιά, σύμφωνα και με τις γενικές οδηγίες που εκδίδει το διεθνές στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.